Snelvaart

Gepubliceerd op 28 mei 2019 om 20:54

Binnenkort komt er een algeheel bericht in de volgende nieuwsbrief van Waterski Vlaanderen;  maar graag informeren we jullie als eerste.


We maken met z'n allen vaak gebruik van openbare waterwegen. Daar dienen we ons, als medegebruiker, ook naar de vigerende regelgeving te schikken. Om ervoor te zorgen dat we met z'n allen onze geliefde sport kunnen blijven uitoefenen, brengen we graag even een opfrissing van enkele passages uit de wetgeving op de snelvaartzones. Zodanig het voor alle gebruikers op, in, langs het water een veilige situatie blijft.

In de wetgeving rond de snelvaart zijn niet alle snelvaartvakken aan dezelfde regels onderhevig. 
Een bepaling die wel in alle snelvaartvakken geldt => Bij het kruisen van een varend, lossend of gemeerd schip wordt de snelheid verminderd tot 10 km/u. Verder kunnen we, onder andere, stellen uit het scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde:

Afdeling II. - Snelheid, jagen, kruisen, oplopen en voorbijvaren, keren
Art. 9. § 1. Alle vaartuigen moeten hun snelheid zo beperken dat golfslag of zuiging die schade aan de oevers, aan de kunstwerken of aan andere vaartuigen kan toebrengen, vermeden wordt.
§ 2. Om alle gevaren of schade te vermijden moet de snelheid van de vaartuigen tijdig worden verminderd bij de doorvaart van de bebouwde kommen, in de bochten en engten, vóór laad- en loskaaien, in de nabijheid van werkzaamheden op de waterweg, van bergingsvaartuigen in bedrijf en van vaartuigen die ontplofbare stoffen vervoeren, alsook alle plaatsen die door de havenkapitein zijn aangeduid. De kapiteins moeten overigens gevolg geven aan de ter plaatse opgestelde seinen en aan de voorschriften die hen door de bevoegde personen worden gegeven.

Alvast bedankt om dit mee op te volgen, want een gewaarschuwd ... is er ...  

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.