Wegens voorziene infrastructuurwerken kunnen in 2022 enkel leden aanvaard worden, zonder vaste ligplaats.
M.a.w., enkel trailerbare boten.